loader image

Infolinia 722 511 688

Email biuro@dbamyoczystosc.pl

722 511 688

biuro@dbamyoczystosc.pl

Firma sprzątająca czy zatrudnienie własnego pracownika?

Odpowiedź na pytanie zawiera się w pojęciu „outsourcingu funkcji”. Jest to model zarządzania firmą polegający na tym, że pewne funkcje, które były realizowane w ramach danej firmy oddelegowuje się na zewnątrz. Innymi słowy, określone działania firmy przekazuje się do realizacji firmom zewnętrznym. Dzięki outsourcingowi tak naprawdę mogły powstać i rozwijać się m.in. firmy sprzątające i ochraniarskie. Wcześniejszy model zakładał, że dana firma zatrudniała „na etat” osoby sprzątające i sama koordynowała realizację usług porządkowych. Od dłuższego czasu obserwujemy zmianę podejścia.

O tej zmianie właśnie słów kilka chciałabym napisać. Pytania podstawowe: czy to się opłaca i jeżeli tak to dlaczego? O tym, że jest to zmiana opłacalna świadczy skala przejścia z modelu zatrudnienia własnych pracowników na model zatrudniania profesjonalnych firm sprzątających. Dlaczego to się opłaca? Powodów, dla których warto nawiązać współpracę w zakresie sprzątania biur, bloków, zakładów produkcyjnych, przychodni medycznych i każdych innych możliwych do wyobrażenia obiektów, jest wiele. Logikę całego mechanizmu i tym samym powodów, dla których warto przedstawiam poniżej.

Pierwsze najważniejsze założenie jest takie: prowadzenie usługi sprzątania pomieszczeń to nie tylko zatrudnienie osób do sprzątania. To tylko pierwszy etap. Firma chcąc sama sobie organizować temat sprzątania musi zapewne oddelegować pracownika, który będzie odpowiedzialny za:

  • rekrutację i przeszkolenie pracowników sprzątających,
  • zatrudnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (umowa, szkolenia BHP, badania lekarskie),
  • zaopatrzenie w sposób ciągły tych osób w niezbędne środki czystości, sprzęt, worki na śmieci, mopy, ściereczki, środki ochrony indywidualnej, itp.,
  • organizowanie prac, których te osoby nie mogą wykonać (czyszczenie wykładzin, mycie okien na wysokości pow. 1 metra, inne prace specjalistyczne),
  • organizowanie zastępstwa, gdy pracownik sprzątający zachoruje, zrezygnuje z pracy, pójdzie na urlop (a bywa, że nie są to sytuacje sporadyczne),
  • kontrolowanie jakości pracy, reagowanie na nieprawidłowości,
  • szukanie rozwiązań w sytuacjach problemowych.

Firma ponosi więc koszty różnego rodzaju: koszt rekrutacji personelu sprzątającego, koszt zatrudnienia osoby/ osób sprzątających, koszt materiałów potrzebnych do utrzymania czystości biura, koszt pracy osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie i nadzór nad tymi pracami (ten czas może być poświęcony na czynności zupełnie inne). Dodatkowym kosztem jest również to, że chcąc zlecić firmie zewnętrznej tylko część prac, np. czyszczenie wykładzin czy mycie okien nie otrzyma cen preferencyjnych, które są stosowane gdy np. nasza firma obsługuje w pełnym zakresie Klienta.

Oddelegowując tę usługę na zewnątrz firma może zająć się tym co lubi, chce i powinna i temat sprzątania zostawić fachowcom. Serwis dbamyoczystosc.pl te punkty, które wymieniłam powyżej ma opracowane do perfekcji. To nasza dziedzina, z którą sobie dajemy świetnie radę. Biorąc pod uwagę wszystkie koszty i poświęcony czas to można z całą stanowczością powiedzieć: decyzja o zatrudnianiu własnego personelu sprzątającego jest nieopłacalna. Tym bardziej, że korzystając z firmy sprzątającej oddelegowuje się nie tylko usługę, ale również odpowiedzialność za jakość prac. Jest to partner, z którym współpraca jest prostsza niż z pracownikiem. Kolokwialnie można stwierdzić, że zatrudniając firmę sprzątającą nasz Klient zyskuje w tym obszarze święty spokój. A to jest wartość, którą trudno wycenić ale nie sposób nie docenić.